top of page

WIE WIJ ZOEKEN

Kunstenaars:

De kunstkring Stichting Artes is het podium voor professionele kunstenaars waarop zij zich kunnen manifesteren, elkaar ontmoeten en inspireren. Uitgenodigd worden professionele kunstenaars die in de gemeente Gooise Meren of directe omgeving wonen of daar hun werkplek hebben. Wie lid wil worden, kan het Aanmeldingsformulier Professioneel Kunstenaar downloaden en opsturen. Er wordt geballoteerd. 
Momenteel bedraagt de jaarlijkse bijdrage €35.

1.Voorwaarden
Artes is er uitsluitend voor professionele kunstenaars die een substantieel deel van hun tijd investeren in hun werk en zo mede voorzien in hun levensonderhoud. Een belangrijk uitgangspunt is de bereidheid van de kandidaat om een actieve bijdrage aan Artes te leveren. Hij/zij zal zelfstandig of in samenwerking met andere kunstenaars activiteiten willen ontplooien en met ideeën komen. De kandidaat heeft geen bezwaar tegen ballotage.

2.Procedure
Kandidaten maken kennis met de ballotagecommissie, die een afspraak maakt. Na de ballotage ontvangt de kandidaat binnen een redelijke tijd een bevestigings- of afwijzingsbrief met onderbouwing van de beslissing.

Tegen afwijzing kan bij het bestuur een bezwaarschrift worden ingediend. Het bestuur vergewist zich ervan of de procedure op de juiste wijze is toegepast.

3.Ballotage
Beoordeling heeft plaats op basis van kwaliteit, continuïteit en authenticiteit. Verder spelen de volgende criteria: heeft de kandidaat een professionele opleiding gevolgd? Is de creatieve beroepsbeoefenaar goeddeels financieel afhankelijk van de verkoop van zijn/haar werk? Is hij/zij aangesloten bij een professioneel gezelschap? Is er erkenning door publieke en marktgerichte kunstactiviteiten, zoals exposities, aankopen, opdrachten en subsidies? Heeft de Stichting Artes baat bij het accepteren van de kandidaat?

Een afgesloten professionele kunstopleiding draagt stevig bij aan de beoordeling maar is niet zaligmakend. De getalenteerde autodidact kan ook participeren. Zeggingskracht en kwaliteit zijn van groot belang. De kunstenaar werkt vanuit een innerlijke noodzaak en passie en het werk reflecteert dat.

Voor kwaliteit hanteren we de volgende uitgangspunten (het blijven hulpmiddelen!) : creativiteit en originaliteit. Vakmanschap en materiaalbeheersing. Techniek en gelaagdheid. Kritische reflectie op het eigen werk. Deze criteria worden in onderlinge samenhang afgewogen.

Aanmelden als professioneel kunstenaar

Bedankt voor de inzending!

Aanmelden als vriend van ARTES

Bedankt voor de inzending!

bottom of page