top of page

Ton de Kruijk

Schilder

Atelier: 
Landstraat 107, Bussum

Telefoon:

035-6932377

Mail:

atelier@tondekruijk.nl

Website:

tondekruijk.nl

De werken ontstaan direct zonder voorstudie op het paneel. Vanuit een vaag idee, opgezet in vegen en vlekken gebaseerd op structuren en texturen uit de natuur, wordt de schildering langzaam in z'n geheel in lagen uitgewerkt. De figuren e.d. ontstaan terloops. Het geheel wordt soms intuïtief, dan weer rationeel beredeneerd, geordend.

 

Alles wat nu bestaat verdwijnt, sterft af en vervalt weer tot de grote humuslaag. Verrotting, vergankelijkheid maar ook vitaliteit. De organische resten worden weer tot iets nieuws, metamorfosen.

 

Dit thema duikt telkens weer op in mijn werk. In elkaar geweven onderdelen van mensen, dieren, bomen en allerlei voorwerpen in werkelijkheden die naast en over elkaar voorkomen, probeer ik samen te voegen tot één geheel, dat voor meer dan één interpretatie vatbaar is, maar niet willekeurig is.

 

Door niet iedere partij uit te werken, probeer ik de fantasie van de toeschouwer te prikkelen om in gedachten het schilderij mee uit te werken.

 

Eerst begin ik met de opzet van het schilderij in een paar houtskoollijnen. Daarna begin ik het schilderij in (vele dunne) lagen op te bouwen. Hierbij onstaat een abstract beeld, waarin het oorspronkelijke landschap niet meer is te herkennen. Al voort schilderend ontdek ik in het abstracte beeld een voorstelling, die ik soms intuïtief, dan weer rationeel, orden en uitwerk. Voor mij dient het landschap, met al haar specifieke aspecten, als drager en aanjager om alle indrukken en gevoelens uit het dagelijks bestaan naar een ander bijzonder plan te brengen, te sublimeren. De ideeen achter de Romantiek spelen hierbij een rol; de belangstelling voor het verleden, de veelzijdigheid van de natuur, het gevoelsleven en het fantastische.

 

Naast het vrije werk schilder ik portretten in opdracht waarbij de achtergrond een belangrijke plaats inneemt en geschilderd is in de stijl van de vrije werkstukken.

bottom of page