PLAT-VORM

Stichting ARTES Plat-Vorm (ANBI)

RSIN:† 851450623

Adres: Oranjelaan 6, 1405 AZ Bussum

Doelstelling van de stichting:

De stichting heeft tot doel het opzetten en begeleiden van kunstevenementen/projecten met het oogmerk een groot publiek te trekken of te prikkelen of het verrichten van al hetgeen met vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

De stichting dient het algemeen belang, streeft geen commerciŽle belangen na en heeft geen winstoogmerk.

Beleidsplan in grote lijnen:

Het vermogen van de stichting wordt gevormd door giften en donaties, subsidies en sponsorbijdragen, hetgeen verkregen wordt door erfstellingen of legaten of andere inkomsten.

Het eigen vermogen zal tot nader order niet mogen worden belegd in effecten en aldus liquide blijven. De hoogte van het eigen vermogen zal niet meer bedragen dan eenmaal de hoogte van de kosten m.b.t. het organiseren van een project/evenement.

Mocht het eigen vermogen meer worden dan bovengenoemd is gesteld, dan zal het bestuur de gelden beheren om het volgende evenement of project dat in de geest van de algemene doelstellingen wordt georganiseerd mede te bekostigen.

Bij opheffing van de stichting zal een eventueel batig saldo worden overgedragen aan Stichting Kunstkring ARTES te Bussum.

Het bestuur:

Het bestuur bestaat uit minimaal drie personen.

Voorzitter: S.M.A.M. Lesage

Secretaris: S.K. de Jong

Penningmeester: R.F.M. Teeuwen

Beloningsbeleid:

De bestuursleden verrichten hun werkzaamheden zonder beloning.

Activiteiten van stichting ARTES Plat-Vorm:

het realiseren van

  • CEL9, kunstproject met de laatste 10 KPN-telefooncellen van Nederland in Bussum

†††††††††††† opening op 24 mei 2013 en haar bijbehorende deelprojecten als:

  • Atelierbridgedrive (20 oktober 2013 en vervolgens om het jaar, elke 1e zondag van oktober)
  • Expositie ‘Lichaamstaal’ door kunstenaars van Stichting Kunstkring ARTES in Spant!

†††††††††††† van 20 december 2013 tot 1 februari 2014. †

  • ‘De Piramide’, gepland voor januari 2014
  • Etalageproject Bussum’, gepland voor maart/april 2014

Meer informatie over deze activiteiten vindt u onder ‘CEL9’ op deze website.


FinanciŽle verantwoording:

Het boekjaar loopt van 1 januari t/m/ 31 december. Van elk jaar en binnen 6 maanden na afloop van elk boekjaar zal een staat van baten en lasten over het geŽindigde boekjaar worden opgemaakt, welke de goedkeuring behoeft van het gehele bestuur.

Tevens zal het bestuur van de stichting elk jaar een begroting maken – indien meerdere projecten lopen – voor elk project afzonderlijk.


Verantwoording over 2012:

Project CEL9 verkeert eind 2012 nog in de aanloopfase.

Er is net begonnen met de fondsenwerving.

Op 31 december 2012 is er een bedrag van € 5.071 in kas.


Verantwoording over 2013:

Door intensieve fondsenwerving is er voldoende financiering voor het project, zodat CEL9, over Communicatie & Verbinding in mei 2013 feestelijk kon worden geopend.

De negen telefooncellen met de thematische kunstwerken op het terras van het gemeentehuis zijn inmiddels door velen gebeld vanuit de tiende cel aan de andere kant van het water.

De volgende deelprojecten zijn uitgevoerd om de aandacht levend te houden:

1. ‘Omgaan met social media’ voor leerlingen van de onderbouw van de drie grote middelbare scholen in Bussum.

2.† Atelierbridgedrive in tien ateliers van kunstenaars van Kunstkring ARTES. Er waren 80 deelnemers. Dit evenement zal wegens groot succes om het jaar op de eerste zondag van oktober worden georganiseerd.

De planning is om project CEL9 eind mei 2014, ca. 1 jaar na de opening, af te sluiten.

Tot die tijd zijn er nog 3 deelprojecten in voorbereiding, waarvoor fondsen zijn gereserveerd.


Balans ultimo 2013

Activa 2013 † † † † † † † † † † † € 13.290 † † † †

Banksaldi † † † † † † † † † † † † † € †8.290 † † ††

Toegezegde maar

nog niet betaalde fondsen † †€ †5.000 †


Passiva † † † † † † † † † † † † † † € 13.290 † †

Verplichtingen † † † † † † † † † † †€ 8.500

Reserveringen † † † † † † † † † † †€ 4.790


Baten en lasten 2013

Uitgaven 2013 † † † † † † † † † †€ 24.208 † †

Instsllatie telefooncellen † † † € 5.312 † † †

Kunstmanifestatie CEL9 † † € 14.216 †

Promotie en exposities † † † † € 4.680 †

Batig saldo † † † † † † † † † † † † †€ 2.588 †


Inkomsten 2013 † † † † † † † † € 26.797

Overheden † † † † † † † † † † † † †€ 5.000

Bedrijven † † † † † † † † † † † † †€ 13.150

Stichtingen † † † † † † † † † † † † € 7.647

Overige inkomsten † † † † † † †€ 1.000


Verantwoording over 2014:

Feestelijke afsluiting CEL9 Bussum

Het project CEL9 is op 7 september 2014 feestelijk afgesloten tijdens de manifestatie†Bussum Cultureel, die jaarlijks begin september plaatsvindt.

FinanciŽn:

Aan alle financiŽle verplichtingen is voldaan.

CEL9 Bussum is afgesloten met een positief saldo.

Toekomstplannen.

ARTES doet haar best om project CEL9 met de 10 ‘laatste’ telefooncellen van Nederland†elders in het land uit te laten voeren op bijzondere locaties door andere partijen, telkens met een andere invulling. Het thema blijft Communicatie & Verbinding.

De kosten die voor de volgende CEL9-projecten worden gemaakt komen allen voor rekening van de nieuwe gebruiker(s).

Het positieve eindsaldo wordt gereserveerd voor het vervoer van de tien telefooncellen naar hun eindbestemming, als ze niet meer worden ingezet voor een volgend CEL9 project.


Verantwoording over 2015

Er is momenteel geen project gaande.