BESTUUR STICHTING KUNSTKRING ARTES

Het bestuur bestaat uit:

Phyllis Buyserd, Voorzitter

Jet Oorthuys, Secretaris

Henny Janssen, Penningmeester

Guus van Lamoen

Jaap van Ek

Ernst Schmidt

Ans Westra

Nen van Ramshorst

10kippen